Kortikosteroidler - Kortizonlu ilaçlar

 

Kortikosteroidler - Kortizonlu ilaçlar  

 

Kortizon içeren ve eş değer ilaçlar :

Dermovate % 0,05 125 ml losyon - GLAXO SMITHKLINE 8,7 YTL
Dermovate % 0,05 25 gr krem - GLAXO SMITHKLINE 6,08 YTL
Dermovate % 0,05 25 gr merhem - GLAXO SMITHKLINE 6,62 YTL
Dermovate % 0,05 50 gr krem - GLAXO SMITHKLINE 8,89 YTL
Dermovate % 0,05 50 gr merhem - GLAXO SMITHKLINE 9,64 YTL
Psoderm % 0,05 25 gr pomad - SANDOZ 4,72 YTL
Psoderm % 0,05 25 ml losyon - SANDOZ 7, YTL
Psovate %0,05 50 gr merhem - KURTSAN 9,09 YTL
Psovate %05 25 gr krem - KURTSAN 5,78 YTL
Psovate %05 25 gr merhem - KURTSAN 5,67 YTL
Psovate 25 ml losyon - KURTSAN 7,83 YTL 
* M-FURO 30 GR MERHEM
* M-FURO 30 GR LOSYON
* M-FURO 30 GR KREM
* ELOCON %0,1 30 GR POMAD
* ELOCON %0,1 30 ML LOSYON

 

örnek içerikli anlatım :

 

ELOCON %0,1 30 GR KREM

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

FORMÜLÜ:
Bir gram kremde 1 mg mometazon furoat bulunur. Boyar madde : Titanyum dioksit
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

ENDİKASYONLARI:
Elocon Krem psoriasis, ekzematöz dermatitler (atopik dermatit gibi) ve kortikosteroidlere yanıt veren diğer tüm dermatozların inflamatuvar ve kaşıntılı lezyonlarının tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI:
Elocon krem, mometazon furoat preparatın bileşimindeki maddelere ve diğer topikal kortikosteroidlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Elocon Krem tedavisi sırasında iritasyon ya da duyarlılaşma meydana gelirse tedavi kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır. Enfeksiyon oluşursa, uygun bir antifungal ya da antibakteriyel ilaç tedavisine başlanmalıdır. Kısa zamanda olumlu bir yanıt alınamazsa enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar kortikosteroid tedavisine son verilmelidir. Özellikle hasar görmüş geniş deri yüzeylerinde, intertriginöz deri alanlarında sürdürülen uzun süreli tedavilerde ve kapalı pansuman uygulamalarında lokal ve sistemik toksisite görülebilir. Güçlü topikal kortikosteroidlerin sistemik absorbsiyonu bazı hastalarda geriye dönüşümlü olarak, hipotalamus-hipofiz-adrenal korteks ekseninin baskılanmasına, Cushing sendromu belirtilerine, hiperglisemi ve glikozüriye yol açabilir. İlacın uygulanması bırakıldıktan sonra hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseninin fonksiyonu hızla düzelir. Seyrek olarak steroid kullanımının kesilmesine bağlı belirtiler görülebilir. Böyle durumlarda sistemik yoldan kortikosteroid yerine koyma tedavisi yapılabilir. Hastaların bilmesi gereken hususlar 1. Bu ilaç deri hastalıklarında dıştan kullanım için geliştirilmiştir. Göze temas ettirilmemelidir. 2. Doktorun önerdiği hastalık dışında başka hastalık için kullanılmamalıdır. 3. Doktor önermediği takdirde, tedavi edilen deri bölgesinin sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatılmaması gerekir. 4. Çocuklarda pişik tedavisi yapılırken, o bölgedeki çocuk bezlerinin gevşek olmasına dikkat edilmeli, plastik iç çamaşırları kullanılmamalıdır. Karsinogenez, Mutagenez ve Fertilite Üzerine Etkiler Mometazon furoat ile yapılan genetik toksisite çalışmaları (Ames testi, fare lenfoma deneyi ve mikronükleus testi) mutagenik bir potansiyel göstermemiştir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım Hamilelik kategorisi C'dir. Tibbi gereklilik dışında hamilelerde kullanılmamalıdır. Hamile kadınlarda yöresel uygulanan kortikosteroidlerin teratojenik etkilerini gösteren çalışmalar yoktur. Bu nedenle hamilelik sırasında bu tür ilaçlar, yarar ve riskleri dikkate alınarak kullanılmalıdır. Hamilelik sırasındaki uygulama geniş yüzeyler üzerinde olmamalı ve uzun tedavi sürelerini kapsamamalıdır. Elocon Kremin gebe kadınlarda kullanımının güvenilirliği ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Topikal kortikosteroidler gebelerde potansiyel yarar fetus üzerindeki potansiyel risklerinden üstünse kullanılmalıdır. Bu sınıfa dahil olan ilaçlar gebe kadınlarda büyük miktarlarda ve uzun süre kullanılmamalıdır. Yöresel olarak uygulanan kortikosteroidlerin anne sütüne geçecek miktarlarda, sistemik yoldan absorbe edildiklerini gösteren kanıtlar yoktur. Sistemik yoldan verilen kortikosteroidler ise bebeklere zararlı olmayacak kadar anne sütüne geçerler. Bu nedenle ilacın anne üzerindeki yararları dikkate alınarak, emzirme sırasında ilacı ya da emzirmeyi kesme kararı alınmalıdır. Topikal olarak uygulanan kortikosteriodlerin anne sütünde saptanabilecek kadar sistemik emilim gösterip göstermediği bilinmemektedir. Elocon Krem emziren annelerde ancak, yararlar ve riskler çok iyi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım Çocuklarda vücut ağirlıklarına oranla deri yüzeyi erişkinlerden daha büyüktür. Bu nedenle, çocuklar topikal kortikosteroidlerin sistemik etkilerine daha duyarlıdır. Topikal kortikosteroid kullanımı çocuklarda etkili tedavi sonuçlarını sağlayacak en düşük miktarlarda yapılmalıdır. Sürekli kortikosteroid tedavisi büyüme ve gelişmeyi etkileyebilir.

Bütün güçlü kortikosteroidlerle tedavi sırasında, çok nadir olarak bildirilen lokal advers etkiler arasında parestezi, kaşıntı ve deri atrofisi belirtileri mevcuttur. Hastaların %1'inden azında bildirilen lokal advers reaksiyonlar abse, yanma, hastalığın eksaserbasyonu, ciltte kuruluk, eritem, fronküloz ve sivilcedir. Diğer topikal kortikosteroid tedavileri sırasında seyrek olarak bildirilen lokal advers reaksiyonlar ise iritasyon, hipertrikozis, hipopigmentasyon, perioral pigmentasyon, alerjik kontakt dermatit, deride maserasyon,sekonder enfeksiyon, stria ve miliariadir.

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Elocon Krem hastalıklı deri bölgelerine günde bir defa ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Doz Aşımı Elocon krem kullanımına bağlı doz aşımı bildirilmemiştir. Topikal kortikosteroidler aşırı dozda uygulandıklarında, emilme sonucu sistemik yan etkilere yol açabilirler. Bu durumda tedaviye son verilmelidir.

İlaç Fiyatı : 8.73 YTL

Sosyal Güvence Kapsamı :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !