Kuran'da Vitiligo

Vitiligo Hastalığı Kuran-ı Kerim'de abraş, ala, alaca hastalığı olarak geçmektedir. Hazreti İsa A.S mucizelerinin birisi olarak vitiligo hastalarını tedavi edebildiği anlatılmaktadır.

ilgili ayetler;

Al-i İmran Suresi 49. Ayet

49 - Allah onu İsrailoğullarına (şöyle diyecek) bir peygamber olarak gönderir: "Şüphesiz ki ben size Rabbinizden bir âyet (mucize, belge) getirdim: Size, kuş biçiminde çamurdan birşey yaparım da içine üflerim, Allah'ın izniyle o, kuş olur; anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm".

Maide Suresi 110. Ayet

110 - Allah şöyle diyecektir: "Ey Meryemoğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla! Hani seni Rûhu'l-Kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemâle ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın. İsrailoğulları'na âyetlerle geldiğin ve onlardan inkâr edenlerin: "Bu ancak apaçık bir sihirdir" dedikleri zaman seni, onlardan korumuştum.

 

Türk Dil Kurumu

abraş
sıfat Arapça abraş

1 .     Alaca benekli:
       "Abraş at."- .
2 .     Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı).
3 .     Çarpık, eğri, düzgün olmayan.
4 .     Ters, kaba, görgüsüz (kimse).
5 .   halk ağzında  Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan, çapar (kimse).
6 .   isim, halk ağzında  Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık.
7 .   isim  Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık.
8 .   isim  Deseni ve atkısı bozuk halı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !